4 chất gây ʊռɢ ȶɦư ƈựƈ ʍạռɦ trên mâm cơm của người Việt, có rất nhiều món mà chúng hay ăn

Các chuyên gia ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴏ, đây là ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ gây nên các ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ đến ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ của con người.

1. Nitrosamin

Nitrosamin cùng các hợp chất N-nitroso là những chất gây ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ đã được ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ trên đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ.

ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ chỉ ra, nitrosamin có nhiều trong các thực phẩm ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴍᴜᴏ̂́ɪ, ɴɢᴀ̂ᴍ ᴍᴜᴏ̂́ɪ.

ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ nhiều thực phẩm chứa nitrosamin sẽ làm tăng ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ trong đó có ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴏ̀ᴍ ʜᴏ̣ɴɢ.

Nhóm các nhà khoa học Nhật bản đã chỉ ra, nếu ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ nước mắm có ʜᴀ̀ᴍ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ chất này cao còn tăng ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴅᴀ̣ ᴅᴀ̀ʏ.

Dưa ᴍᴜᴏ̂́ɪ, nhất là dưa ᴍᴜᴏ̂́ɪ bị ᴋʜᴜ́ là thực phẩm có trong mâm cơm hàng ngày của gia đình chứa rất nhiều nitrosamin.

2. Aflatoxin

Aflatoxin là ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴄ được sᴀ̉ɴ sɪɴʜ bởi ɴᴀ̂́ᴍ ᴍᴏ̂́ᴄ aspergillus flavus. Trong đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ bình thường, mắt con người không thể ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ được loại nấm này bởi nó không ᴍᴜ̀ɪ, không màu và không vị.

Việc ăn phải thực phẩm chứa aflatoxin có thể khiến ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴀ̆́ᴄ một số ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ɢᴀɴ.

Thường aflatoxin có nhiều trong các loại hạt bị ᴍᴏ̂́ᴄ nhất là lạc. Do đó, bạn cần ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ những đồ ăn ɴᴀ̂́ᴍ ᴍᴏ̂́ᴄ ra khỏi danh sách nguyên liệu ᴄʜᴇ̂́ ʙɪᴇ̂́ɴ hàng ngày để ʙᴀ̉ᴏ đᴀ̉ᴍ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ cho sức khỏe của mình và người thân.

3. Chất ᴘʜᴜ̣ ɢɪᴀ

ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ đã chỉ ra, sử dụng nhiều thực phẩm chứa chất ᴘʜᴜ̣ ɢɪᴀ đặc biệt là ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴍᴀ̀ᴜ sẽ làm tăng ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛.

Các nhà khoa học cho hay, chất paradimethyl amino benzene dùng để ɴʜᴜᴏ̣̂ᴍ bơ thành bơ vàng có khả năng gây ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ɢᴀɴ.

Vì thế, cần ᴛʀᴀ́ɴʜ mua thực phẩm màu sắc sᴀ̣̆ᴄ sᴏ̛̃, nên sử dụng nguyên liệu tự nhiên để ᴛᴀ̣ᴏ ᴍᴀ̀ᴜ cho món ăn.

Ngoài ra, thực phẩm còn ᴛᴏ̂̀ɴ ᴅᴜ̛ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ sᴀ̂ᴜ, chất ʙᴀ̉ᴏ ǫᴜᴀ̉ɴ cũng là nguyên nhân chính gây ɴɢᴏ̣̂ đᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛɪ́ɴʜ và ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛.

4. ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴇ́ᴏ và ᴛʜɪ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ

Rất nhiều công trình ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ về mối ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ giữa ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴇ́ᴏ, ᴛʜɪ̣ᴛ và ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ đã được thực hiện.

Kết quả ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ cho thấy, việc ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̣ đồ ăn giàu ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴇ́ᴏ hoặc ᴛʜɪ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̣̂ᴛ sẽ khiến ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ nhiều axit ᴍᴀ̣̂ᴛ, ᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴏ́ᴀ của các ᴛᴇ̂́ ʙᴀ̀ᴏ ɴɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̣ᴄ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ.

Việc ăn các món quá nhiều ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʙᴇ́ᴏ sẽ làm tăng ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ đᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̀ɴɢ, ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛ ᴠᴜ́.

Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/4-chat-gay-ung-thu-cuc-manh-tren-mam-com-cua-nguoi-viet-co-rat-nhieu-mon-ma-chung-hay-an-d48431.html

Thanh Hương/giadinhmoi.vn