Đáρ ƚɾả αɳtι, Thuỷ Tiên nếu có mệnh hệ gì sẽ giao Công Vinh 100 tỷ

Bị hỏi lỡ đi từ thiện gặp mệnh hệ gì thì 100 tỷ phải làm sao, Thủy Tiên đã đáp trả anti thẳng thắn về vấn đề này.